Špekfest

Špekfest je duchovný festival, ktorý v Liptovskej Tepličke organizuje od roku 2008 spoločenstvo PceP. Cieľom tohto festu je ukázať ľuďom ako sa dá spojiť duchovný život s hudbou, zábavou, skvelými ľuďmi, ale aj kreatívnou činnosťou a športom. Našou túžbou je vytvárať spoločenstvo s Pánom aj mimo kostola,a tak Mu vyhradiť miesto v naších vzťahoch, rodinách, farnosti, ale aj mimo nej.


Ako sa vyvíjal Špekfest

Špekfest je mini festival v Liptovskej Tepličke, ktorého nultý ročník bol v roku 2007. Jeho názov Špekfest sa udržal od humorného pomenovania nultého ročníka, na ktorý sme pozvali mladých ľudí opekať. Je to náboženský festival, ktorý v Liptovskej Tepličke organizujeme od roku 2008 . Spočiatku bol usporiadaný len pre občanov obce, no postupne sme ho spropagovali aj v rámci regiónu a celého Slovenska. Týmto krokom sa nám podarilo nielen zvýšiť jeho návštevnosť, ale zároveň reprezentovať obec. Cieľom Špekfestu je predovšetkým spojiť duchovné prežívanie ľudí so zábavou, kreatívnou činnosťou, športom, ale predovšetkým  hudbou. Víziou tohto projektu je vnášať duchovné hodnoty do povedomia spoločnosti, podpora  efektívneho využívania času deti a mládeže, ale aj príjemné prežitie víkendu s budovaním nových vzťahov, a to nielen v úzkom spoločenstve, ale predovšetkým v rámci obce, prípadne regiónu.