Informácie o nás

Spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi (ďalej PceP) združuje mladých ľudí s cieľom vzbudzovať a upevniť v nich duchovné hodnoty. Otvára dvere všetkým, ktorí kráčajú po ceste s Pánom, alebo na túto cestu ešte len vykročili, či ju ešte len hľadajú. Jeho aktivity sú orientované nielen na členov spoločenstva, ale aj mimo neho.Spoločenstvo ako také je mladým spoločenstvom a jeho oficiálny názov vznikol v máji roku 2009.

Prečo PceP? Ovplyvnili nás dvaja svätí muži, a to sv. Ján Krstiteľ - patrón našej farnosti a sv. otec Ján Pavol II. - meno, ktorého nesie naše pastoračné centrum. Obaja síce v úplne inej dobe pripravovali cestu Pánovi. Aj víziou nášho spoločenstva je pripravovať cestu pre Boha, a to predovšetkým v našich srdciach, v spoločenstve, ale aj v našich rodinách a v celej farnosti.

História spoločenstva

Prvé spločenstvo vo farnosti vzniklo pod vedením,  vdp. Marcela Martinku, no postupným utváraním rodín jeho členov, spoločenstvo zaniklo. Zvrat nastal, vybudovaním pastoračného centra v areáli farského úradu kňazom Marcelom Macalom. V plne vybavenom centre bola ponuknutá možnosť deťom aj mládeži, tráviť tu voľný čas. Na podnet niekoľkých birmovancov sa v centre začali stretávať mladý na tzv. stretkách.